1979 doğumludur.Gazi Üniversitesi tıp Fakültesi mezunudur.Uzmanlık İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Mesleki İlgi Alanları

  • Otoplasti (kepçe kulak ameliyatı)
  • Rinoplasti (fonksiyonel burun ameliyatı)
  • Çocukluk çağı Kulak Burun Boğaz hastalıkları (geniz eti,Bademcik ve orta kulak hastalıkları)
  • Uyku apnesi ve horlama cerrahisi
  • Allerjik sinüzit ve polip ameliyatları
  • Ses teli iyi ve kötü huylu kitleleri

YAYINLAR VE KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

A. Uluslararası hakemli SCI/SCI-E dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Calli C, Pinar E, Oncel S, Alper Bagriyanik H, Umut Sakarya E. Recovery of hearing in Cisplatin-induced ototoxicity in the Guinea pig with intratympanic dexamethasone. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;64(1):46-50.

2. Imre A, Sakarya EU, Imre SS, Gundogan O, Erdogan N, Rezanko T. Orbital apex syndrome as a sign of unsuspected breast carcinoma. J Craniofac Surg. 2013;24(4):1476-8.

3. Ercan C, Imre A, Pinar E, Erdoğan N, Umut Sakarya E, Oncel S. Comparison of submucosal resection and radiofrequency turbinate volume reduction for inferior turbinate hypertrophy: evaluation by magnetic resonance imaging. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 2014;66(3):281-6.

4. Yazici H, Soy FK, Kulduk E, Doğan S, Dündar R, Sakarya EU, Can IH. Comparison of nasal mucociliary clearance in adenoid hypertrophy with or without otitis media with effusion. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(7):1143-6.

5. Soy FK, Dündar R, Yazici H, Kulduk E, Aslan M, Sakarya EU. Bipolar cautery tonsillectomy using different energy doses: pain and bleeding. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2014;78(3):402-6.

6. Soy FK, Ozbay C, Kulduk E, Dundar R, Yazıcı H, Sakarya EU. A new approach for cerumenolytic treatment in children: In vivo and in vitro study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2015;79(7):1096-100.

7. Aricigil M, Muluk NB, Sakarya EU, Sakalar EG, Senturk M, Reisacher WR, Cingi C. New Routes of Allergen Immunotherapy. The American Journal of Rhinology & Allergy. 2016;30(6):193-7.

8. Senturk M, Guler I, Ovet G, Alatas N, Tolu I, Sakarya EU, Erdur O. The role of onodi cells in sphenoiditis: results of multiplanar reconstruction of computed tomography scanning. Braz J Otorhinolaryngol. 2017;83(1):88-93.

9. Sakarya EU, Bayar Muluk N, Sakalar EG, Senturk M, Aricigil M, Bafaqeeh SA, Cingi C. Use of intranasal corticosteroids in adenotonsillar hypertrophy. J Laryngol Otol. 2017 Feb 27:1-7. doi: 10.1017/S0022215117000408.

10. Senturk M, Guler I, Azgin I, Sakarya EU, Ocal R, Agirgol B, Alatas N, Tolu I, Kilinc M. Sphenoethmoid cell: The battle for places inside of the nose between a posterior ethmoid cell and sphenoid sinus: 3D-Volumetric quantification. Current Medical Imaging Reviews.

B. Uluslararası hakemli SCI/SCI-E dışı dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Imre A, Pınar E, Callı C, Sakarya EU, Oztürkcan S, Oncel S, Katılmış H. Complications of tracheoesophageal puncture and speech valves: retrospective analysis of 47 patients. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2013;23(1):15-20.

2. Sakarya EU, Kulduk E, Gündoğan O, Soy FK, Dündar R, Kılavuz AE, Özbay C, Eren E, İmre A. Clinical features of deep neck infection: analysis of 77 patients. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(2):102-8.

3. Dündar R, Kulduk E, Soy FK, Yazıcı H, Sakarya EU, Özbay C. Necessity of mastoidectomy in patients with chronic otitis media having sclerotic mastoid bone: a retrospective clinical study. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2015;25(3):152-7.

 

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. Engin Umut Sakarya, Abdulkadir İmre, Onur Gündoğan, Ercan Pınar. Peritonsiller apse tedavisinde farklı antibiyotik rejimlerinin hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi üzerine etkisi. KBB-Forum. 2013;12(4).

2. Fatih Kemal Soy, Ercan Pınar, Abdulkadir İmre, Çağlar Çallı, Engin Umut Sakarya. Nazal polipli hastalarda bilgisayarlı tomografi ve endoskopi skorlarının yaşam kalitesi ölçekleri ile korelasyonunun araştırılması. Türk Rinoloji Dergisi. 2013;2(3):102-5.

3. Umut Sakarya, Abdülkadir İmre, Onur Gündoğan, Ayşe Gülsün Aksüt. Rekürren Aftöz Stomatitlere Genel Bakış (Derleme). Smyrna Tıp Dergisi. 2013; Sayı:3

4. E. Umut Sakarya, Abdülkadir İmre, Onur Gündoğan, Nezahat Erdoğan, Aylin Karahan Aydın. Coexistence of Cerebellopontine Angle Meningioma and Pituitary Microadenoma Presenting with Sudden Hearing Loss: Case Report. Turkiye Klinikleri J Case Rep. 2014;22(3):156-61.

5. Ekrem Korucuk, Umut Sakarya. Nüks nazolabial kist olgusunun transnazal endoskopik marsupiyalizasyon tekniği ile cerrahi tedavisi: olgu sunumu. Türk Rinoloji Dergisi. 2014;3(1):26-9.

6. Umut Sakarya, Onur Gündoğan, Abdulkadir İmre, Banu Arslan, Ercan Pınar. Rekürren aftöz stomatitli 112 hastanın demografik ve laboratuvar verileri: retrospektif incelenme. KBB-Forum. 2014;13(1).

7. Umut Sakarya, Ekrem Korucuk. Rinoliti taklit eden nazal kavite yerleşimli ektopik dişin transnazal endoskopik yöntemle çıkarılması: olgu sunumu. Pamukkale Tıp Dergisi. 2014;7(1):63-6.

8. Rıza Dündar, Erkan Kulduk, Fatih Kemal Soy, Mehmet Aslan, Ahmet Erdem Kılavuz, Engin Umut Sakarya, Haşmet Yazıcı, Abdülkadir Eren. Radiological evaluation of septal bone variations in the sphenoid sinus. J Med Updates. 2014;4(1):6-10.

9. Rıza Dündar, Erkan Kulduk, Fatih Kemal Soy, Ahmet Erdem Kılavuz, Engin Umut Sakarya, Haşmet Yazıcı, Abdülkadir Eren. Comparison of hearing thresholds of patients with advanced, and very advanced sensorineural type hearing loss using tone-evoked ABR. J Med Updates. 2014;4(2):52-55.

10. Mehmet Şentürk, İsa Azgın, Ramazan Öcal, Engin Umut Sakarya, İbrahim Güler, Gültekin Övet, Necat Alataş, İsmet Tolu. Volumetric analysis of the maxillary sinus in pediatric patients with nasal septal deviation. ENT Updates 2015;5(3):107-112.

 

D. Yazılan kitaplar veya kitaplarda bölümler:

1. Engin Umut Sakarya, Cenk Kılıç, Codrut Sarafoleanu. Bölüm: Surgical Anatomy of the External and Internal Nose. Kitap: All Around The Nose. (Editör: Cemal Cingi, basımda)

 

E. SCI/SCI-E kapsamındaki dergilerde hakemlik:

1. Medicine® dergisinde hakemlik.

F. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler:

1. Engin Umut Sakarya, Ramazan Öcal. Cystic Fibrosis at ENT practise. 16. Rhinocamp, 25-28 May 2016, Bodrum.

2. Ramazan Öcal, Engin Umut Sakarya. Recurrent aphthous stomatitis. 16. Rhinocamp, 25-28 May 2016, Bodrum.

3. Engin Umut Sakarya. Septal perforations. 16. Rhinocamp, 25-28 May 2016, Bodrum.

 

G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiriler:

1. Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel, Alper Bağrıyanık, Umut Sakarya. Cisplatin ototoksisitesinde intratimpanik deksametazonun tedavi edici etkisi. 30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 8-12 Ekim 2008, Antalya.

2. Engin Umut Sakarya, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Semih Öncel, Özge Eryiğit Çökmez. Ani işitme kaybında sağlam kulağın işitmesinin değerlendirilmesi. 32. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 27-31 Ekim 2010, Antalya.

3. Mehmet Şentürk, İbrahim Güler, Gültekin Övet, Necat Alataş, İsmet Tolu, Engin Umut Sakarya, Esra Yılmaz, Ömer Erdur. Onodi hücresinin sfenoid sinüs mukozal kalınlaşması üzerine etkisi. 11. Türk Rinoloji Kongresi, 16-19 Nisan 2015, Antalya.

4. Mehmet Şentürk, İbrahim Güler, İsa Azgın, Engin Umut Sakarya, Ramazan Öcal, Betül Ağırgöl, Gültekin Övet, Necat Alataş, İsmet Tolu, Mehmet Kılınç. Onodi hücresinin sfenoid sinüs volümü üzerine etkisi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya.

5. Mehmet Şentürk, İsa Azgın, Engin Umut Sakarya, Ramazan Öcal, İbrahim Güler, Gültekin Övet, Necat Alataş, İsmet Tolu, Mehmet Kılınç. Nazal septum deviasyonu olan pediatrik hastalarda maksiller sinüslerin volümetrik analizi. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya.

 

H. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan poster bildiriler:

1. Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel, Umut Sakarya, Nezahat Erdoğan. Sert damak yerleşimli osteom: olgu sunumu. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

2. Semih Öncel, Ercan Pınar, Çağlar Çallı, Umut Sakarya. Son altı yılda kliniğimizde yapılan FES cerrahisi sonuçları. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-31 Mayıs 2007, Antalya.

3. Umut Sakarya, Abdulkadir İmre, Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Onur Gündoğan, Türkan Rezanko. Paranazal sinüs metastazı ile saptanan meme kanseri: olgu sunumu. 10. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya.

4. Ekrem Korucuk, Engin Umut Sakarya. Rekürren nazolabial kist olgusunun transnazal endoskopik marsupiyalizasyon tekniği ile cerrahi tedavisi: olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya.

5. Umut Sakarya, Ekrem Korucuk. Rinolit ile karışan nazal kavitede ektopik diş: olgu sunumu. 9. Türk Rinoloji Kongresi, 23-26 Mayıs 2013, Antalya.

6. Umut Sakarya, Abdulkadir İmre, Onur Gündoğan, Ercan Pınar. Derin boyun enfeksiyonlarında komplikasyonların değerlendirilmesi: 77 hastanın demografik ve klinik verilerinin retrospektif incelenmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

7. Umut Sakarya, Abdulkadir İmre, Onur Gündoğan, Nezahat Erdoğan, Aylin Karahan Aydın. Ani işitme kaybı ile ortaya çıkan serebellopontin köşe menenjiyomu ve hipofiz mikroadenomu birlikteliği: tedavi yaklaşımı ve literatürün gözden geçirilmesi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

8. Umut Sakarya, Abdulkadir İmre, Onur Gündoğan, Ercan Pınar. Peritonsiller apse tedavisinde farklı antibiyotik rejimlerinin hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi üzerine etkisi. 35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 2-6 Kasım 2013, Antalya.

 

I. Katıldığı uluslarası kongre ve kurslar:

1. 8. International Otolaryngology, Head and Neck Surgery Congress, 15-17 April 2008, Ankara.

2. 9. International Otolaryngology, Head and Neck Surgery Congress, 8-10 April 2010, Ankara.

3. European Rhinologic Society Medical Education Program – Rhinodays, 8-9 September 2012, Ankara.

4. TEMPORAL KEMİK VE FESS KURSU VİYANA OCAK 2016

5. 16. Rhinocamp, 25-28 May 2016, Bodrum.

 

J. Katıldığı ulusal kongre ve kurslar:

1. Türk KBB ve BBC Vakfı 4. Akademi Toplantısı, 13-15 Nisan 2006, Ankara.

2. 2. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 30-31 Mart 2007, İzmir.

3. Vertigo Günleri Toplantısı, 3 Mayıs 2008, İzmir.

4. 4. Ulusal Rinoloji Kongresi, 29 Mayıs – 1 Haziran 2008, Antalya.

5. 4. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 23-24 Mart 2009, İzmir.

6. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi, 28-31 Mayıs 2009, Antalya.

7. 31. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 2009, Antalya.

8. 4. Dokuz Eylül Kulak Burun Boğaz Günleri - KBB’de Güncel Başlıklar, 6-9 Mayıs 2010, İzmir.

9. 6. Ulusal Rinoloji Kongresi, 19-23 Mayıs 2010, Antalya.

10. 7. Türk Rinoloji Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Antalya.

11. 8. Türk Rinoloji Kongresi, 24-27 Mayıs 2012, Antalya.

12. Vertigo’da Tanı ve Tedavi Sempozyumu, 2-3 Mart 2013, İzmir.

13. 37. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 28 Ekim - 1 Kasım 2015, Antalya.

14. ENG/VENG, VHIT ve VEMP Testlerinin Pratik Yaklaşım Kursu, 21 Kasım 2015, Konya.

15. 12.Türk Rinoloji Kongresi ve 4. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Antalya.

16. İyi Klinik Uygulamalar ve Temel Klinik Araştırmalar Kursu, 5-6 Eylük 2016, Eskişehir.

17. 13. Kadavra Uygulamalı Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 21-22 Ekim 2016, İzmir.

18. 38. Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 26-30 Ekim 2016, Antalya.

doctorArticle
doctorVideo
Randevu Talep Formu
WhatsApp Ara Sizi Arayalım
Biz Sizi Arayalım